> > Çekirgeler neden göç ederler?

Çekirgeler neden göç ederler?

Çekirge ilaçlama

Çekirgeler bulunduğu bölgede yiyecek azaldığında toplu halde yiyecek bulmak için göç eder. Göç eden çekirgeler, bulut kütlesine benzerler. Çekirgeler toplu olarak kondukları bölgeyi harabeye çevirirler, araziyi çöle çevirebilirler ve afete neden olurlar.

 

İstanbul Hemen Ara
İzmir Hemen Ara
Kocaeli Hemen Ara